11 آبان 1392

رونمایی از دیپلم افتخار شهید احمدرضا عباسی در محلات

رونمایی از دیپلم افتخار شهید احمدرضا عباسی در محلات
طی مراسمی از دیپلم افتخار شهید احمدرضا عباسی شهید شاخص سازمان بسیج دانش آموزی در شهرستان محلات رونمایی شد.