29 آذر 1396

پرهیز دولتمردان از اعمال سیاست های بدون پشتوانه کارشناسی و حمایت مردمی

پرهیز دولتمردان از اعمال سیاست های بدون پشتوانه کارشناسی و حمایت مردمی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولتمردان از اعمال سیاست های بدون پشتوانه کارشناسی و حمایت مردمی که می تواند ایجاد نارضایتی در جامعه کند، پرهیز کنند.
22 مرداد 1396

معیشت و اشتغال در اولویت فعالیت دولتمردان باشد

معیشت و اشتغال در اولویت فعالیت دولتمردان باشد
قم - یکی از مراجع تقلید گفت: دولتمردان ما معیشت و اشتغال را در اولویت خود قرار دهند و بحث اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند.
27 خرداد 1396

دولتمردان ازتحریم های آمریکا نهراسند/عزت کشور در گرو توجه به توان داخلی است

دولتمردان ازتحریم های آمریکا نهراسند/عزت کشور در گرو توجه به توان داخلی است
آیت الله دری نجف آبادی گفت: دولتمردان نباید از استکبار بترسند بلکه باید با تکیه بر توان داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و توجه به صادرات محصولات در برابر تحریم های جدید آمریکا ایستادگی کنند.