9 خرداد 1399

سفیر سلامت مسیر دلیجان تا محلات را روبه عقب دوید

سفیر سلامت مسیر دلیجان تا محلات را روبه عقب دوید
سفیر سلامت دردلیجان روز جمعه مسیر ۳۱ کیلومتری این شهرستان تا محلات را به منظور قدردانی از تلاش مدافعان سلامت در مقابله با کرونا روبه عقب دوید.