12 بهمن 1395

فرماندار محلات در بازديد از دفتر رسانه هاي محلات: صداقت، سرعت و كيفيت در انتشار اخبار از ويژگي هاي بارز خبرنگاران حرفه اي است

فرماندار محلات در بازديد از دفتر رسانه هاي محلات: صداقت، سرعت و كيفيت در انتشار اخبار از ويژگي هاي بارز خبرنگاران حرفه اي است
فرماندار محلات گفت: صداقت و انصاف، سرعت در انتشار اخبار و توجه به کیفیت اخبار منتشره از ویژگی های مهمی است که باید مدنظر خبرنگاران قرار گیرد.