29 آذر 1396

ثبت سومین قتل در پرونده قاتل دامدار و چوپان محلاتی

ثبت سومین قتل در پرونده قاتل دامدار و چوپان محلاتی
صبح محلات_پس گذشت 15 روز از حادثه قتل یک دامدار و چوپان محلات و با مرگ تنها مصدوم حادثه در بیمارستان، سومین قتل در پرونده این قاتل محلاتی ثبت شد.
17 آذر 1396

قاتل فراری دامدار و چوپان محلاتی دستگیر شد

قاتل فراری دامدار و چوپان محلاتی دستگیر شد
صبح محلات_فرماندهی انتظامی شهرستان محلات از دستگیری قاتل فراری دامدار و چوپان محلاتی خبر داد.
26 تیر 1394

دستگیری قاتل فراری 10 روز پس از جنایت در محلات

دستگیری قاتل فراری 10 روز پس از جنایت در محلات
صبح محلات_فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان محلات از دستگیری قاتل محلات کمتر از ده روز پس از جنایت در شهر خبر داد.