17 آذر 1396

قاتل فراری دامدار و چوپان محلاتی دستگیر شد

قاتل فراری دامدار و چوپان محلاتی دستگیر شد
صبح محلات_فرماندهی انتظامی شهرستان محلات از دستگیری قاتل فراری دامدار و چوپان محلاتی خبر داد.
14 اسفند 1393

قاتل فراری پس از سه سال در محلات دستگیری شد

قاتل فراری پس از سه سال در محلات دستگیری شد
قاتل جوان افغانی سه سال پس از به قتل رساندن "مولیکا"ی جوان در مزار شریف، در محلات دستگیر شد.