4 تیر 1394

کشف سرقت در محلات 31 درصد افزایش یافت

کشف سرقت در محلات 31 درصد افزایش یافت
فرمانده انتظامی شهرستان محلات گفت: کشف سرقت در این شهرستان در سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه قبل، 31 درصد و دستگیری سارقان 36 درصد افزایش یافته است.