26 اسفند 1397

احتمال نهایی‌شدن حداقل دستمزد ۹۸ در نشست فردا قوت گرفت

احتمال نهایی‌شدن حداقل دستمزد ۹۸ در نشست فردا قوت گرفت
ظاهراً نظرات شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد نزدیک‌تر شده و احتمال دارد در نشست فردای شورای عالی کار ، میزان حداقل دستمزد کارکنان مشمول قانون کار نهایی شود.