15 مهر 1396

کسب مقام هشتم مسابقات جهانی تیروکمان توسط دانش‌آموز محلاتی

کسب مقام هشتم مسابقات جهانی تیروکمان توسط دانش‌آموز محلاتی
بهاره رضایی ملی پوش تیر و کمان با قبول شکست در مرحله یک هشتم مسابقات در جایگاه هشتم جهان قرار گرفت.
3 تیر 1396

رقابت 605 دانش‌آموز محلاتی برای ورود به مدارس نمونه دولتی

رقابت 605 دانش‌آموز محلاتی برای ورود به مدارس نمونه دولتی
آزمون مدارس نمونه دولتی ساعت 9 روز جمعه 9 تیر ماه با شرکت 605 دانش‌آموز در چهار حوزه امتحانی برگزار می‌شود.
2 اسفند 1395

رقابت 700 دانش‌آموز محلاتی در مسابقه‌ی علمی بسیج دانش‌آموزی

رقابت 700 دانش‌آموز محلاتی در مسابقه‌ی علمی بسیج دانش‌آموزی
700 دانش‌آموز بسیجی باهدف ارتقاء سطح علمی در مسابقه‌ی علمی بسیج دانش‌آموزی شرکت کردند.