31 خرداد 1393

داعش توطئه ای از جانب استکبار جهانی در مقابل دولت شیعی عراق است

داعش توطئه ای از جانب استکبار جهانی در مقابل دولت شیعی عراق است
حجت الاسلام مهدی ربانی: وقایع روزهای گذشته عراق حاصل همکاری های مستکبران جهانی و توطئه‌ای برای مقابله با دولت مردمی و شیعی عراق است.