6 آذر 1397

کشمکش بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو/این بار، به منزل خواهد رسید؟

کشمکش بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو/این بار، به منزل خواهد رسید؟
کشمکش ها بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو بالا گرفته است و طراحان معتقدند تغییرات ایجاد شده در آن، طرح اولیه را از حیز انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت کرده است.  
3 آذر 1397

آشفته بازارتحویل خودروها به مشتریان/برخی واردکنندگان متواری شدند

آشفته بازارتحویل خودروها به مشتریان/برخی واردکنندگان متواری شدند
در روزهای اوج افزایش قیمت خودرو که بیشتر به بهانه نرخ ارز صورت گرفته بود، تب ثبت نام خریداران خودرو به اوج رسید، خریدارانی که امروز دستشان برای دریافت خودرو به جایی بند نیست.