1 خرداد 1399

کوچری اناربار را زنده کرد

کوچری اناربار را زنده کرد
با باز شدن آب سد کوچری، رودخانه اناربار که در پایین دست سد قرار دارد و از شهرستان‌های خمین، محلات و دلیجان و سد ۱۵ خرداد می‌گذرد، زنده شده است.