29 شهریور 1392

بدون حضور ایران هیچ تصمیمی در منطقه گرفته نمی‌شود

بدون حضور ایران هیچ تصمیمی در منطقه گرفته نمی‌شود
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه هرگز در مقابل ظلم و جور دشمنان تسلیم نشده و نخواهیم شد، گفت: ایران به عنوان بازیگر اصلی منطقه ایفای نقش می‌کند تا آنجا که بدون حضور کشور ما کسی در منطقه نمی‌تواند تصمیمی بگیرد.