4 اسفند 1397
یادداشت حسین شریعتمداری

از این دیوانه نترسید!

از این دیوانه نترسید!
بی‌انصافی و ناشکری است اگر به این نکته ‌اشاره نکنیم، درحالی که بسیاری از سیاستمداران دنیا و برخی از اهالی سیاست در داخل کشور فریب این ترفند آمریکا را خورده و ترامپ را دیوانه می‌دانستند، حضرت آقا او را «دیوانه‌نما»
9 بهمن 1392

پاسخ کیهان به نامه زیباکلام به شریعتمداری

پاسخ کیهان به نامه زیباکلام به شریعتمداری
صادق زیباکلام با برشمردن برخی مشکلات اقتصادی مدعی شد برنامه هسته‌ای را باید کنار گذاشت.