16 فروردین 1393

حداقل حقوق امسال کارگران 724هزارتومان شد/ 5 افزایش جدید فیش‌های حقوقی

حداقل حقوق امسال کارگران 724هزارتومان شد/ 5 افزایش جدید فیش‌های حقوقی
از پایان فروردین ماه جاری افزایش‌های جدید حقوقی برای مشمولان قانون کار اعمال و به حق مسکن ماهیانه هر کارگر 10 هزارتومان، بن نقدی 30 هزارتومان، حق سنوات 6 هزارتومان و حداقل دستمزد نیز 121775 تومان افزوده خواهد شد. مبلغ 12176 تومان به ارقام