31 فروردین 1398

پرداخت 49 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی در محلات

پرداخت 49 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی در محلات
رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلات گفت: 49 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی پارسال در این شهرستان پرداخت شد.