11 تیر 1397

«محمدرضا نیکویی» به یاران شهیدش پیوست

«محمدرضا نیکویی» به یاران شهیدش پیوست
صبح محلات_پیکر پاک جانباز شهید محمدرضا نیکویی در جوار همرزمان شهیدش آرام گرفت.