18 شهریور 1396

عمامه گذاری طلاب محلاتی همزمان با عید غدیر در محلات+عکس

عمامه گذاری طلاب محلاتی همزمان با عید غدیر در محلات+عکس
صبح محلات_هزمان با شب عید غدیر خم، 8 طلبه مدرسه علمیه القائم محلات به لباس روحانیت مشرف شدند.