28 فروردین 1398
نماینده کنگره آمریکا:

ترامپ برادر بزرگ القاعده است

ترامپ برادر بزرگ القاعده است
یک نماینده کنگره آمریکا با انتشار ویدئویی به شدت رئیس‌جمهور کشورش را به باد انتقاد گرفت و او را «برادر بزرگ» گروه تروریستی القاعده خواند.