22 آبان 1396

تخت روانچی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور شد

تخت روانچی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور شد
رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی تخت روانچی را به سمت "معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور" منصوب کرد.
22 آبان 1396

آیا تخت روانچی به پاستور می‌رود؟

آیا تخت روانچی به پاستور می‌رود؟
شنیده‌ها حاکی است که مجید تخت‌روانچی به‌ جای حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور خواهد شد.
salamup.ir
nashrkhabar.ir
مجوز سایت
سایت شهود
کانال تلگرامی
تبلیغات