9 شهریور 1393

همزمان با آخرین روز از هفته دولت از خانواده شهدای کارمند محلات تجلیل شد

همزمان با آخرین روز از هفته دولت از خانواده شهدای کارمند محلات تجلیل شد
همزمان با سفر یک روزه استاندار استان مرکزی و آخرین روز از هفته دولت از خانواده شهدای کارمند محلات تجلیل شد.