6 شهریور 1395

راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادمقاومتی است/لزوم توجه به اقدام و عمل

راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادمقاومتی است/لزوم توجه به اقدام و عمل
امام جمعه محلات گفت: موفقیت کشور در جنگ اقتصادی با دشمنان و تحریم ها در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی است و بزرگترین تبلیغ برای دولت در سال آخر فعالیت آن، اقدام و عمل در این راستا است.