30 تیر 1393

تلاش ضدانقلاب با محوریت بی‌بی‌سی برای ترویج بی‌بندو‌باری

تلاش ضدانقلاب با محوریت بی‌بی‌سی برای ترویج بی‌بندو‌باری
به نظر می‌رسد پروژه جدید ضد انقلاب بعد از تولید فیلم و سریال و برگزاری میزگرد و گزارش در موضوعات غیراخلاقی، ترویج و اشاعه بی بند وباری با راه اندازی کارناوال های خیابانی به بهانه های مختلف نظیر مسابقات ورزشی حتی درصورت باخت در مسابقات است.
23 تیر 1393

هجوم خاموش استکبار برای ترویج بی حیایی و بی بندوباری در جوامع اسلامی

هجوم خاموش استکبار برای ترویج بی حیایی و بی بندوباری در جوامع اسلامی
چیستی و چرایی تلاش استکبار جهانی برای ترویج بی حیایی و بی یندوباری در جوامع اسلامی.