29 خرداد 1395

اختصاصی/ محلات شهرستانی بودن دفتر ثبت طلاق/ معضلات نبود آمار رسمی گریبان گیر مردم و مسئولین/ اجرای طرح پیشگیری و مداخله در امر طلاق با هدف کاهش آسیبهای طلاق در شهرستان محلات

اختصاصی/ محلات شهرستانی بودن دفتر ثبت طلاق/ معضلات نبود آمار رسمی گریبان گیر مردم و مسئولین/ اجرای طرح پیشگیری و مداخله در امر طلاق با هدف کاهش آسیبهای طلاق در شهرستان محلات
صبح محلات_در حالی که عدم وجود دفتر رسمی ثبت طلاق در شهرستان محلات و نبود امار دقیق و رسمی گریبان گیر مردم و مسئولین شهرستانی شده است، آمار غیر رسمی از جایگاه بالای شهرستان محلات در امر طلاق حکایت دارد.  
22 تیر 1394

خانه دار کردن تمامی مددجویان بهزیستی نیازمند مساعدت خیرین/کمک 4 میلیارد ریالی خیرین به بهزیستی شهرستان

خانه دار کردن تمامی مددجویان بهزیستی نیازمند مساعدت خیرین/کمک 4 میلیارد ریالی خیرین به بهزیستی شهرستان
صبح محلات_ رئیس اداره بهزیستی محلات: تکمیل پرژوه 32 واحدی مسکن مهر مددجویان بهزیستی محلات نیازمند کمک خیرین است و با تکمیل این پرژه تمامی مددجویان صاحب مسکن خواهند شد.