23 دی 1395

بهترین و بدترین تیتر روزنامه ها پس از تشییع پیکر آیت الله هاشمی

بهترین و بدترین تیتر روزنامه ها پس از تشییع پیکر آیت الله هاشمی
در میان ده ها روزنامه های برتر کشور پس از مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی تیترها نشان از خلاقیت، اعتدال، انصاف، بی انصافی، بغض، کینه، زیبایی، توصیف و حتی سیاست زدگی داشتند.