7 اردیبهشت 1398

تفکیک وزارتخانه‌ها خلاف برنامه ششم توسعه است

تفکیک وزارتخانه‌ها خلاف برنامه ششم توسعه است
نماینده محلات در مجلس گفت: تفکیک وزارت «صمت» و بزرگ کردن دولت خلاف برنامه ششم توسعه کل کشور است.
2 اسفند 1396

سهم نیم درصدی پژوهش از تولید ناخالص/ بودجه پژوهشی درجا زد

سهم نیم درصدی پژوهش از تولید ناخالص/ بودجه پژوهشی درجا زد
سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی تا پایان برنامه ششم توسعه باید به ۴ درصد برسد اما اکنون این میزان به نیم درصد رسیده , با بودجه های فعلی نمی توان امیدی به افزایش این سهم داشت.  
6 بهمن 1394

غفلت از زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه/ مفهومی با مقاصد مبهم

غفلت از زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه/ مفهومی با مقاصد مبهم
در لایحه دوم برنامه ششم توسعه که هفته گذشته به مجلس ارائه شد ماده بیست و ششم به موضوع زنان و خانواده اختصاص یافت. در حالی که ذیل آن هیچ توجهی به موضوع زنان و خانواده نشده است.