23 خرداد 1396
فرماندار در اولين جلسه كميته برنامه‌ريزي محلات خبر داد:

افزايش۱۵ درصدي اعتبارات شهرستان محلات از محل بودجه استاني

افزايش۱۵ درصدي اعتبارات شهرستان محلات از محل بودجه استاني
فرماندار شهرستان محلات گفت: اعتبارات این شهرستان از محل اعتبارات توزیع‌شده استانی به نسبت سال گذشته حدود ۱۵ درصد رشد داشته است.