28 بهمن 1394

وجود بخاری نفتی در مدارس استان مرکزی/در طرح هوشمند سازی کلاس‌های قصد لوکس سازی مدارس را نداریم

وجود بخاری نفتی در مدارس استان مرکزی/در طرح هوشمند سازی کلاس‌های قصد لوکس سازی مدارس را نداریم
صبح محلات_مدیر کل نوسازی مدارس استان مرکزی گفت: هنوز در برخی از مدارس بخاری نفتی داریم ولی تمامی آنها ایمن هستند و هر کجا که گاز وجود داشته سیستم گرمایشی را ایمن کرده‌ایم.