24 شهریور 1399

توطئه خبیثانه استکبار جهانی پشت پرده اهانت به پیامبر اسلام

توطئه خبیثانه استکبار جهانی پشت پرده اهانت به پیامبر اسلام
امام جمعه محلات گفت: یکی از پشت پرده‌های اهانت به پیامبر اکرم(ص)، دور کردن افکار عمومی مردم جهان از اقدام خبیثانه و خیانت بار رژیم‌های مرتجع عربی در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.