3 مرداد 1395

انتقال آب به سرچشمه محلات مشکل آب شرب مناطق مرتفع شهر محلات را رفع خواهد کرد

انتقال آب به سرچشمه محلات مشکل آب شرب مناطق مرتفع شهر محلات را رفع خواهد کرد
صبح محلات_مدیر کل آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: خط لوله انتقال آب سرچشمه محلات تا بهار سال اینده به بهره برداری خواهد رسید.