28 آبان 1397
کارشناس مسائل سیاسی :

معایب استانی شدن انتخابات مجلس خیلی پررنگ‌تر است

معایب استانی شدن انتخابات مجلس خیلی پررنگ‌تر است
کارشناس مسائل سیاسی استان مرکزی گفت: معایب استانی شدن انتخابات مجلس خیلی پررنگ‌تر از مزایای آن خواهد بود.