6 بهمن 1395
فرماندار محلات در جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان:

امكانات عمومي حوزه ورزش محلات ساماندهي مي شوند

امكانات عمومي حوزه ورزش محلات ساماندهي مي شوند
فرماندار محلات گفت: ورزش یکی از بخش های مهم در سطح شهرستان است که با اختصاص اعتبارات قابل قبول ملی، به زودی اقدامات مناسبی برای رسیدگی به وضعیت امکانات عمومی حوزه ورزش انجام خواهد گرفت.