5 مرداد 1392

همه محلاتی های نزدیک به روحانی

همه محلاتی های نزدیک به روحانی
با انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس چمهور منتخب مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افراد نزدیک به روحانی به سهم خواهی پرداختند و این نزدیکترین محلاتی ها به روحانی بودند که تقریبا از قافله جاماندن
قبلی بعدی
بالا