20 آذر 1397
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس:

پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم سیر تصاعدی دارد

پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم سیر تصاعدی دارد
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم سیر تصاعدی پیدا کرده است.