27 آذر 1394

برگزاری همایش آبروی کوچه ها، افتخار محله ها با محوریت شهید حمید شاهرخی در محلات

برگزاری همایش آبروی کوچه ها، افتخار محله ها با محوریت شهید حمید شاهرخی در محلات
صبح محلات_گزارش تصویری از برگزاری همایش آبروی کوچه ها، افتخار محله ها با محوریت شهید حمید شاهرخی در مسجد حضرت ابوالفضل محلات.