30 خرداد 1395

دستگاه های اجرایی ملزم به استفاده از کالاهای ایرانی هستند/در صورت استفاده دستگاه های اجرایی از کالای خارجی به شدت برخورد خواهم کرد

دستگاه های اجرایی ملزم به استفاده از کالاهای ایرانی هستند/در صورت استفاده دستگاه های اجرایی از کالای خارجی به شدت برخورد خواهم کرد
استاندار مرکزی با بیان اینکه فرهنگ استاد و شاگردی در اصناف باید احیا شود گفت: در فرهنگ ما موضوع استاد و شاگردی یک امر مقدس به شمار می رود.
15 مرداد 1394

اقتصاد مقاومتی زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم می کند

اقتصاد مقاومتی زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم می کند
مسئول بسیج اصناف استان مرکزی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم می کند گفت: در حقیقت به استقلال اقتصادی کشور کمک می کند و کشور را از وابستگی به خارج نجات می دهد.