20 شهریور 1392

«علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی شد

«علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی شد
دریابان علی شمخانی با حکم حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد.
3 شهریور 1392

نقدی بر گزارش معادن سنگ محلات باعث منفعت شهر یا شخص

نقدی بر گزارش معادن سنگ محلات باعث منفعت شهر یا شخص
چاپ گزارش " معادن سنگ محلات باعث منفعت شهر یا شخص ؟ " بازخوردهای مختلفی را در سطح شهرستان به همراه داشت. عده ای موافق این گزارش بوده و برخی دیگر نیز به قسمت هایی از آن خرده گرفتند. به هرحال نظرات هردو دسته از شهروندان نقش تعیین کننده ای در نگاشتن
قبلی بعدی
بالا