25 شهریور 1395

اسلام انقلابی پاشنه آشیل مبارزه با استکبار است/ عده‌ای برای از میان برداشتن" شعار مرگ بر آمریکا" به ساحت امام حسین(ع) توهین می‌کنند

اسلام انقلابی پاشنه آشیل مبارزه با استکبار است/ عده‌ای برای از میان برداشتن
صبح محلات_یک کارشناس دینی گفت: کسانی که فکر می‌کنند علم آموزی جوانان با انقلابی گری در تضاد است و تلاش می‌کنند جوانان را از فعالیت‌های مذهبی و انقلابی دور سازند به دنبال سازش با مستکبران هستند و عهد خود با خداوند در مبارزه با کفر را
30 دی 1394

امروز جمهوری اسلامی در ایران محدود نشده/انقلابی بدون به مبارزه با شاه و کنار آمدن با استکبار نیست/تحریف واقعه عاشورا برای جلوگیری از استکبار ستیزی

امروز جمهوری اسلامی در ایران محدود نشده/انقلابی بدون به مبارزه با شاه و کنار آمدن با استکبار نیست/تحریف واقعه عاشورا برای جلوگیری از استکبار ستیزی
صبح محلات_استاد حوزه و دانشگاه گفت: جوانان مسلمان در کشورهای منطقه منتظر فرمان رهبری هستند و امروز عده‌ای برای این که جامعه از استکبار ستیزی و امریکا ستیزی دست بردارد، عاشورا را تحریف می‌کنند و اسلام یعنی مبارزه با استکبار و طاغوت تا بنیان