18 اسفند 1392

حداقل و حداکثر حقوق سال 93 کارمندان دولت مشخص شد

حداقل و حداکثر حقوق سال 93 کارمندان دولت مشخص شد
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از ابلاغ افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 93 خبر داد و گفت: حداقل حقوق کارکنان در سال آینده 600 هزار تومان است.