18 دی 1392

فشار براي حضور «آشغال‌ها» در جشنواره فیلم فجر بيشتر شد

فشار براي حضور «آشغال‌ها» در جشنواره فیلم فجر بيشتر شد
فيلم «آشغال‌هاي دوست داشتني» در توصيف داستانش تنها يك خط منتشر شده است: «درباره‌ خانواده‌اي است كه يك شب فرصت دارند مشكل مادر خانواده را حل كنند»؛ توصيف ناقصي كه نمي‌تواند شك كسي را درباره فيلم برانگيزد.