10 بهمن 1394

آب تصفیه شده تا پایان سال در منازل مردم محلات خواهد بود

آب تصفیه شده تا پایان سال در منازل مردم محلات خواهد بود
صبح محلات_مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: تصفیه خانه آب محلات تا قبل از آغاز فصل گرما و آغاز پیک مصرف به بهره برداری خواهد رسید.