10 بهمن 1395

فعالیت تعداد زیادی از جوانان شهرستان در امر رسانه اتفاقی خوب و مثبت است/تا پیش از حضور در شهرستان اخبار شهرستان را از طریق "پایگاه خبری صبح محلات" پیگیری می‌کردم

فعالیت تعداد زیادی از جوانان شهرستان در امر رسانه اتفاقی خوب و مثبت است/تا پیش از حضور در شهرستان اخبار شهرستان را از طریق
صبح محلات_فرماندار شهرستان محلات گفت: اعتماد سازی، صداقت، سرعت و کیفیت خبر ارکانی برای جذب مخاطبین به رسانه‌ها هستند.