افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین الملی سنگ نیم ور + عکس

19 مهر 1393 کد خبر : 988612364 | بازدید : 6681

 

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

صبح محلات: افتتاح هفتمین نمایشگاه سنگ در نیم ور

 

 
تگها: صبح محلات, اخبار محلات, شهرستان محلات, نیم ور, پایتخت سنگ ایران, نمایشگاه سنگ, معدن, معادن سنگ

دیدگاه کاربران
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *